Collegeprogramma 2019 – 2023:

Vernieuwend Verbinden

Dit collegeprogramma is tot stand gebracht door het eerste en enige provinciale extraparlementair college* van Nederland. Een bestuurlijke vernieuwing die recht doet aan de maatschappelijke opgaven en het politiek-bestuurlijke klimaat van onze tijd. Een vernieuwing gericht om op inhoud bruggen slaan tussen de politiek en de Limburgse samenleving, verbindingen te maken tussen partijen en vanuit goede duale verhoudingen het provinciale debat met elkaar te voeren.

* Een extraparlementair college is een College van Gedeputeerde Staten waarbij niet het partijlidmaatschap van de kandidaten doorslaggevend is, maar én draagvlak én de bestuurlijke en/of inhoudelijke expertise én geschiktheid. Een team bestuurders dat herkenbaar is voor Provinciale Staten en het vertrouwen verkrijgt van Provinciale Staten.

image
image
image