Hubert Mackus

gedeputeerde Landbouw, Landschap & Mobiliteit

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Ospel

Geboortejaar: 1978

image
image

Portefeuille

• Landbouw

• Monumenten

• Brightlands Campus Greenport Venlo

• Rijksinfrastructuur (incl. Railagenda)

• Plattelandsontwikkeling en landschap

• Provinciale wegen

• Faunabeleid & biodiversiteit

• Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

• 1 miljoen bomen plan

• Natuur (excl. Natura 2000)

• Mobiliteit (coördinerend)

• Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)

image
image