Het extraparlementair college van Gedeputeerde Staten stelt zich aan u voor

Gedeputeerde Staten (GS) zijn het dagelijks bestuur van de Provincie. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het provinciale beleid. Provinciale Staten bepalen de hoofdlijnen van dit beleid. Zij controleren ook of GS dit beleid goed uitvoert. GS hebben ook eigen taken. Hiertoe behoren ook bevoegdheden die Provinciale Staten aan hen hebben overgedragen. GS voeren verder rijksregelingen uit. Dit omvat vergunningen en subsidies verlenen, toezicht houden op de financiën van de gemeenten en de eigendommen van de Provincie beheren. Gedeputeerde Staten zijn gekozen door Provinciale Staten. De leden van GS mogen niet tegelijkertijd lid zijn van Provinciale Staten. De leden heten ‘gedeputeerde’. Elke gedeputeerde heeft een eigen takenpakket. Maar beslissingen nemen GS samen. Zij zijn ook samen verantwoordelijk voor hun taken.

Voor meer info klik op +

image