Andy Dritty

gedeputeerde Ruimte, Wonen & Europa

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Landgraaf

Geboortejaar: 1982

image
image

Portefeuille

Wonen

• Binnenstedelijke ontwikkeling

• Ruimtelijke ordening

• Omgevingswet - omgevingsvisie

• Europese programma’s

• Europees Comité van de Regio’s

• IBA Parkstad

• Mijn(water)schade

• Interbestuurlijk toezicht

• Toezicht gemeenten financiën

• Bestuurlijke organisatie

• Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)

image
image