We gaan voor tien

Tien thema’s, tien ambities, we gaan voor tien. Het collegeprogramma kent tien thema’s waarbij iedereen wordt uitgenodigd om actief mee te doen aan de Limburgse opgaven en waarmee wij mensen willen ondersteunen die het nodig hebben. Tien thema’s waarmee wij economische groei en onderwijsinnovatie van Limburg verder willen versterken. Onderwerpen waarmee we mensen die het economisch moeilijk hebben of gezinnen in armoede kunnen ondersteunen en waarmee we eenzaamheid willen bestrijden. Tien thema’s waarin wij ook alle cultuuruitingen, de trots op ons Limburgs erfgoed, diversiteit van de Limburgse samenleving en democratische vernieuwing concreet gestalte geven, samen met de Limburgers. Tien thema’s waaruit ambitie spreekt om werk te maken van een toekomstbestendige en betaalbare energielevering, een verbindend elektriciteits-, wegen-, spoor- en lucht en digitaal netwerk dat niet ophoudt bij onze provinciegrenzen. Tien thema’s waarmee wij in Brussel, Den Haag, onze buurlanden en de Euregio’s de samenwerking zoeken, het Limburgs belang bepleiten en de beschikbare middelen naar Limburg willen halen. Tien thema’s waar ‘vernieuwend verbinden’ als een rode draad doorheen loopt. Wij zijn trots om aan de slag te mogen gaan voor het Limburgs belang. Een ambitieus programma waarmee samen met onze vele partners gewerkt wordt aan de toekomst van Limburg.

Verbindende en bestuurlijke vernieuwing

Internationaal, Europa en
grensoverschrijdend

Economische
structuurversterking

Sociale agenda

Mobiliteit, infrastructuur
en ruimte

Energiebeleid

Veiligheid en
leefbaarheid

Arbeidsmarkt
en onderwijs

Landbouw, natuur
en faunabeheer

Cultuur, erfgoed
en sport

image